خدمات پانسمان زخم در منزل

عدم دسترسی به پزشک در تمامی روز های هفته حتی ایام تعطیل ، مشکلات ترافیک درون شهری یا برون شهری ، عدم توانایی جابجایی بیماران سالمند ، نیاز به استفاده از خدمات پزشکی و درمان در منزل و خدمات پرستاری را چند برابر کرده است و مجموعه چتر فیروزه ای هم آماده خدمت رسانی در تمامی ساعات شبانه روز در هر مکانی میباشد.

پانسمان زخم در منزل هم یکی از نیاز های بیماران است که باید توسط افراد متخصص همراه با تجهیزات پزشکی انجام شود تا زخم بهبود یابد و اگر این کار توسط فردی نابلد و طبق اصول انجام نشود یا زخم درمان نمیشود و یا زمان درمان زیاد میشود.

پانسمان عبارت است از انجام عملی که طی آن زخم از آلودگیهای محیط اطراف محفوظ مانده و با ضدعفونی کننده های مخصوص زخم توسط کارشناس (چتر فیروزه ای) به روش استریل انجام می شود.

منبع https://chatre-firoozei.ir/