هر کدام از مسئولان قیمت مشخصی را برای دام زنده و گوسفند زنده برای عید قربان اعلام کرده‌اند ولی نکته قابل توجه و قابل تامل تفاوت و اختلاف زیاد بین قیمت‌های اعلامی از سوی مسئولان وجود دارد. به گونه ای که در چند روز اخیر قیمت گوسفند زنده در عید قربان از ۳۶ هزار تومان تا ۴۸ هزار تومان متغیر بوده است. بنابر این موضوع دام‌داران در تهران قیمت گوسفند زنده و دام زنده را در عید قربان، تقریبا به طور عمومی میانگین این قیمت ها یعنی عموما کیلویی ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته اند.