برخی از سود جویان با دادن آب نمك به گوسفند زنده موجب افزايش تشنگي گوسفندان شده و با نوشيدن آب زياد و درنتیجه افزايش وزن كاذب گوسفند زنده آنها را به عنوان گوسفند زنده ی پروار به فروش می رسانند. برخی دیگر نیز با بستن مجاري ادراري گوسفند زنده به وسیله ی نخ و یا كش موجب عدم دفع ادرار گوسفند شده و با این کار وزن گوسفند را به صورت کاذب بالا می برند. گوسفند‌هایی با وزن کاذب را مي‌توان از كمر لاغر و شكم بزرگ آن‌ها شناخت.