مقدمه

میله های فولادی ضد زنگ برای آرماتور و استفاده در بتن آخرین بار در سال 2009 منتشر شد. این نسخه به طور چشمگیری مشابه نسخه 2001 است اما با افزودن 2 فولاد دوپلکس نازک 1.4162 و 1.4362. این فولادها از مزایای داشتن مقدار نیکل پایین تر از نمرات استاندارد آستنیتی مانند 1.4301 و 1.4401 برخوردار هستند. بنابراین کمتر مستعد نوسان در قیمت هستند.
تعیین درجه ها با سیستم کلاس بندی فولاد اروپا هماهنگ است ، اما در حال حاضر هیچ استاندارد اروپایی برای این محصولات وجود ندارد.

فولادهای موجود در رفرنس BS 6744 را می توان در گزارشات BS EN 10088-3 نیز پیدا کرد. محدوده ترکیب مشخص شده یکسان است ، اما با برخی اختلافات در تعداد مکانهای اعشاری برای درصد برخی از عناصر نشان داده شده است.
دامنه حجمی هر کدام از عناصر در این مقاله نشان داده شده است. خواص کششی نیز در این مقاله گنجانده شده است ، اما اینها به روش دیگری در دستورالعمل های BS EN 10088-3 مطرح شده اند.
استاندارد عمومی برای میله های فولادی ضد زنگ بیان نشده است. سطح مقاومت میله های BS 6744 به عنوان یک گرید بیان شده و استحکام کششی فولاد را نشان می دهد. راهنمایی در مورد انتخاب کلاس فولاد در طیف وسیعی از محیط های کاری در ضمیمه B استاندارد آورده شده است.
داده های داده شده برای جایگزین کردن آنچه در محیط های کاری به صورت شخصی نشان داده می شود ، نیستند.
جدول ترکیبات شیمیایی BS 6744
این جدول را در وبسایت گروه فلز ببینید.

مطالعات تخصصی در حوزه ورق استیل و رفرنس گیری استانداردهای موجود در سیستم های بین المللی را در وبسایت گروه فلز ببینید.