بررسي ميزان خورده شدن استنلس استيل در خاك مي تواند يكي از پر اهميت ترين مباحث موجود در صنعت نفت و گاز ، صنايع انتقال آب شرب و ... باشد.
اين مساله از آن جهت اهميت دارد كه مي دانيم در صنايع پتروشيمي و شيميايي و همچنين ساير سيستم هاي انتقال مايعات (صرف نظر از ميزان خورنده بودن خود مايع) ph خود خاك اصلي ترين مساله در تعيين عمر مفيد لوله ها مي باشد. هر چه اين ميزان از خورندگي شديدتر باشد بايد از آلياژهاي مقاوم تر استفاده شوند.
در خانواده پايه فولادي به صرفه ترين انتخاب از نظر هزينه هاي تمام شده ، عمر مفيد و استحكام مي توانيم به استنلس استيل ها اشاره كنيم.
در زير طبقه بندي از انواع مختلف خاك ها را داريم كه به تفكيك و بر اساس معيارهاي خوردگي اعم از ميزان ph ، نمكي بودن سطح و ... در دسته بندي هاي مختلف قرار گرفته اند.
خوردگي خاك اغلب با مقاومت آن طبقه بندي مي شود.
0 - 1500 ohm.cm بسيار خورنده است
1500 - 2500 اهم. cm خورنده
2500 - 5000 ohm.cm خفيف خورنده
5000 - 10000 اهم. cm كمي خورنده
> 10000 ohm.cm غير خورنده
با اين حال ، تجربه نشان مي دهد كه احتمال خوردگي 304 و 316 فولاد ضد زنگ با مقاومت در برابر خاك 2000 اهم از سانتي متر و بالاتر در صورتي كه pH بيشتر از 4.5 باشد و زهكشي و آبگيري مجدد وجود داشته باشد بسيار پايين بوده و اين مساله مي تواند اثباتي بر قدرت اين آلياژها باشد.
مانند ساير محيط ها ، سطح كلريد در رابطه با پيتينگ شدن و خوردگي شياري نيز مي تواند بر عملكرد فولادهاي ضد زنگ در خاك تأثير بگذارد و در جايي كه سطح كلريد بالاتري در داخل كشور يا براي مناطق ساحلي غير جزر و مد پيش بيني مي شود يا فقط در جايي كه اطمينان بيشتري نياز باشد ، نوع 316 ارجح است. براي مناطق ساحلي و ساير شرايطي كه ميزان مقاومت بيشتري لازم باشد ، مي توان 2205 فولاد دوبلكس يا فوق العاده ضد زنگ را در نظر گرفت.
در صورت لزوم ، مي توان از محافظت خارجي از قبيل قلاب هاي محافظ مناسب يا نوارها (اطمينان از همپوشاني مؤثر براي جلوگيري از خوردگي شكاف) استفاده كرد. فولاد ضد زنگ همچنين مي تواند از نظر كاتدي محافظت شود.
موارد گفته شده تنها بخش كوچكي از مسايل تاييدي بر روي استنلس استيل و كاربرد گسترده و مفيد آنها در زمينه هاي مختلف صنعتي است.
همچنين براي مطالعه كاربردهاي گسترده ورق استيل در زمينه هاي حساس صنعتي مي توانيد از مقالاتي كه براي شما در وبسايت گروه فلز قرار داده شده است بازديد بفرمائيد.