مشکلات دستگاه های کپی به صورت زیر است :
- مسائل مربوط به کارتریج و تونر
- رگه و خطوط کاغذ
- صفحات چروکیده
- چاپ بدون رنگ
- نقاط تصادفی در نسخه های شما
- گرفتگی کاغذ
برای رفع هر گونه از مشکلات بالا می توانید به نمایندگی تعمیر کپی توشیبا کارا تعمیر مراجعه نمایید .