بهترین گزینه برای سال نو تقویم رومیزی 99 می باشد، چرا که سایر هدیه ها در هر مناسبت دیگری قابل اهدا هستند.
نمونه ای از میز کانتر را در زیر مشاهده می کنید :