ظاهر شما پس از جراحی پلک و جراحی افتادگی پلک چه تغییری خواهد کرد؟

پس از جراحی پلک  دوستان و اعضای خانواده با دیدن شما احساس می کنند که خوب استراحت کرده اید و شاد تر به نظر می رسید. برخی از آنها حتی ممکن است این را به تغییر مثبتی در ظاهر چشمانتان مربوط نکنند ولی ابراز میکنند که زیباتر شده اید بدون اینکه بتوانند به علت این تغییر اشاره کنند. اغلب پیش خود گمان می کنند تعطیلات بسیار خوبی را گذرانده اید یا فشار عصبی و روانی زندگی روزمره تان کاهش یافته است. در صورتی که افتادگی پلک و یا پف پلک شما زیاد باشد این جراحی پلک تغییر چشم گیری در ظاهر و شما خواهد داشت.برای کسب اطلاعات کامل تر به وب سایت جراحی زیبایی مراجعه نمایید

جراحی پلاستیک - جراحی های زیبایی:بینی، شکم، پلک، سینه و...

جراحی پلک ، هزینه جراحی پلک - جراحی های زیبایی:بینی، شکم، پلک، سینه و...