آنچه پس از جراحی پلک یا جراحی افتادگی پلک در انتظارم است - قسمت اولجراحی پلک و جراحی افتادگی پلک به تنهایی را می‌توان با بی‌حسی موضعی، غالباً همراه با داروهای خواب آور، یا با بیهوشی عمومی انجام داد. جراحی پلک و جراحی افتادگی پلک در بیشتر موارد عمل سرپایی است که در مطب، مرکز جراحی یا بیمارستان انجام می‌شود .وقتی که عمل جراحی پلک به پایان رسید، چشمانتان احتمالا اشک آلود و دید تا کمی تار خواهد بود. ممکن است به چشمانتان پمادی زده شود. ممکن است چشمانتان بسیار پف آلود و متورم باشدبرای کسب اطلاعات کامل تر به وب سایت ما مراجعه نمایید

جراحی پلاستیک - جراحی های زیبایی:بینی، شکم، پلک، سینه و...

جراحی پلک ، هزینه جراحی پلک - جراحی های زیبایی:بینی، شکم، پلک، سینه و...