- نوع و حجم وسایل : اسباب و اثاثیه هر خانه با خانه دیگر فرق می کند . یک خانه دارای وسایل و اثاثیه با ارزش و یک خانه دیگر دارای کالای کم ارزش که در این صورت هزینه بسته بندی خانه ای که دارای وسایل قیمتی و با ارزش است با خانه ای که دارای کالای کم ارزش است متفاوت می باشد .
- تعداد دفعات بارگیری : اگر وسایل و اثاثیه در یک دفعه بارگیری شوند هزینه آن نسبت به چند دفعه بارگیری کمتر است .
- مکان بارگیری : اگر محل بارگیری در جای خوبی قرار نگرفته باشد یا در جایی واقع شده باشد که دارای ترافیک است در این صورت هزینه باربری افزایش می یابد .
- طبقات ساختمان : هزینه جابه جایی وسایل به خانه ای که در طبقات بالاتر یک ساختمان قرار گرفته بیشتر است .
با توجه به عوامل بالا هزینه و نرخ باربری مشخص نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد . شرکت اتوبار کاشف بار با در نظر گرفتن تمامی عوامل سعی می کند نرخ های منصفانه ای به مشتریان خود اعلام نماید تا بتواند رضایت آن ها را جلب نماید .