بررسی چک کردن فیلتر پمپ تخلیه
اگر با ارور OE در لباسشویی ال جی در لباسشویی خود مواجه شدید، پیش از هر کار باید فیلتر پمپ تخلیه دستگاه را بررسی کند. برای انجام این کار، باید اول لباسشویی را از برق جدا کرده و از قطع کامل جریان برق اطمینان حاصل نمایید. محل قرارگیری فیلتر در جلو ماشین قسمت پایین است؛ درپوش فیلتر پمپ را جدا نموده و شلنگ جلوی ماشین را آزاد کنید.

سپس درپوش را از شلنگ جدا کرده و به این ترتیب، آب باقیمانده درون آن را تخلیه کنید. حالا شلنگ پیچ فیلتر پمپ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فیلتر باز شود. فیلتر را با آب گرم بشویید و قسمت داخلی پمپ را با برس کاملا تمیز کنید. در نهایت، فیلتر را بسته و درپوش شلنگ را در جای خود قرار دهید. پس از طی این مراحل، شاهد برطرف شدن ارور OE در لباسشویی ال جی خود خواهید بود.

بررسی پمپ تخلیه
علاوه بر بررسی و چک کردن فیلتر پمپ تخلیه، برای رفع ارور OE در لباسشویی ال جی نیاز به بررسی پمپ تخلیه نیز می باشد. لازم است بدانید که این قطعه در داخلی ماشین قرار داشته و برای بررسی آن باید اول جریان برق دستگاه را قطع کنید. قاب های لباسشویی را باز کنید و پمپ را از شلنگ ها آزاد نمایید. سپس لوله های آن را به دقت تمیز کرده و اگر اگر شیئی مانع حرکت پروانه پمپ شده، آن را آزاد کنید.

حرکت پروانه پمپ باید به صورت فنری شکل باشد و در صورت هرز شدن، نیاز به تعویض خواهد داشت. پس از طی مراحل ذکر شده، پمپ و لوله ها را ببندید و به این ترتیب، مشکل ارور OE در لباسشویی ال جی خود را برطرف نمایید. چنانچه مشکل همچنان پابرجا بود، با همکاران ما در نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی در بخش تعمیرات ال جی تماس گرفته و تقاضای بررسی و تعمیر تخصصی محصول خود را داشته باشید.

چک کردن شلنگ تخلیه
دومین اقدامی که برای رفع ارور OE در لباسشویی lg باید انجام شود، این است که شلنگ تخلیه دستگاه را بررسی نمایید. در صورتی که این شلنگ دچار پیچ خوردگی باشد، باید آن را برطرف نمایید. همچنین در صورت مشاهده هرگونه بریدگی یا پارگی در این قطعه، لازم است که شلنگ را با یک نمونه جدید تعویض نمایید. با انجام این موارد، مشکل تخلیه برطرف شده و ارور نیز حذف خواهد شد.
منبع: نمایندگی رسمی ال جی