بدون شک خرید ملک در ترکیه یک سرمایه گذاری بزرگ محسوب می شود به همین دلیل این نگرانی بدیهی می باشد که بعد از مرگ، این سرمایه و ملک به چه کسی خواهد رسید. قانون ارث و میراث در ایران نیز پیچیده است. به همین دلیل لازم می باشد قبل از هر اقدامی، خریدار از اینکه ملکش بعد از وی به چه کسی می رسد، باخبر شود. بدون شک سرمایه گذاران از قوانین جزئی در ارتباط با ارث و میراث در ترکیه بی خبر هستند.

قوانین ارث در کشور ترکیه به صورت اصل عمل متقابل است، بدان معنا که قانون ارث برای یک تبعه خارجی در ترکیه درست مانند قانون ارث برای تبعه ترک در کشور آن شخص خارجی است. بهتر است برای درک بیشتر این منظور یک مثال زده شود.
مثال: اگر یک آلمانی در ترکیه ملک خریداری کند قانون ارث و میراث برای این شخص به نحوی اجرا می شود که قانون ارث در آلمان برای یک فرد ترکیه ای اجرا می گردد. این یعنی عمل متقابل. دولت ترکیه همان رفتار در ارتباط با قوانین ارث را با فرد آلمانی می کند که دولت آلمان در ارتباط با یک فرد ترکیه ای می کند. این قانون برای اتباع تمامی کشور هایی که حق خرید ملک در ترکیه را دارند صدق می کند. قانون ارث برای اتباع خارجی مشابه قانونی است که برای اتباع ترک در کشور آنها می باشد.

قانون ارث و میراث برای اتباع ایرانی در ترکیه: اما قانون اصل عمل متقابل در مورد اتباع ایرانی به شکل دیگری می باشد یا بهتر است بگوییم اجرا نمی شود زیرا بر اساس اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی نمی توانند در ایران به خرید اراضی و مستغلات اقدام کنند به جز در مواقعی خاص و برخی از کشور های مشخص شده که البته مردم ترکیه جزء این کشور ها نمی باشند. یعنی اتباع ترک حق خرید ملک در ایران را ندارند.

پس قانون اصل متقابل برای ایرانیان در ترکیه چگونه است؟ قانون ارث و میراث برای اتباع ایرانی در ترکیه همانند قانون برای مردم ترکیه اجرا می گردد.

قانون ارث و میراث برای مردم ترکیه چگونه است؟ قانون ارث و میراث برای مردم ترکیه به صورت موروثی است. بر اساس گفته های بالا پس برای اتباع ایرانی در ترکیه قانون ارث نیز به صورت موروثی می باشد.

قوانین ذکر شده فقط در صورتی اجرا می شود که سند یا تاپو ملک به نام خود شخص باشد. با اینکه قانون به صورت موروثی اجرا می شود اما بهتر است برای اطمینان بیشتر، وصیت نامه رسمی و قانونی نیز تنظیم شود. وصیت نامه باید در دو نسخه تنظیم شود، یک نسخه در ایران و یک نسخه در ترکیه، برای این کار باید به دفتر اسناد رسمی موجود در دو کشور مراجعه نمود.