آیا تا به حال پیش اومده که بخواهید پایه ی تراز را در پایه های یک سازه که از پروفیل مهندسی ساخته شده استفاده کنید؟

حتما این اتفاق زیاد افتاده! اما زمانی که پایه را از پروفیل شیاردار مستطیلی استفاده کرده بودید چطوری از پایه ی تراز استفاده کرده اید؟ اکثر پروفیل های شیاردار صنعتی مستطیلی دارای دو سوراخِ مرکزی در مقطعِ خود هستند. این مساله باعث می شود که در هنگام استفاده از پایه ی تراز تقارن به هم بخورد. در پروفیل های مهندسی مربعی که دارای ابعادِ بزرگی هستند، مانند 60x60 و یا 80x80 و یا 90x90 هم این مشکل وجود دارد. زیرا این پروفیل ها به علت ابعادی که دارند در طراحیِ خود از 4 سوراخ استفاده می کنند.

تقارن در طراحیِ هر سازه ای دارای اهمیت است. به خصوص که در مورد ستونِ سازه، به عنوان حمل کننده ی وزنِ کلِ سازه، باید پایه ی تراز در مرکز آن قرار گیرد و در صورت عدم راعایتِ تقارن وزنِ به صورت کامل و مساوی روی مقطعِ پروفیل شیاردار ستون پخش نشده و احتمال کج شن ستون نیز وجود دارد.

در مواردی هم ممکن است لازم باشد که از پایه ی ترازی با کفیِ پهن استفاده شود که با توجه به وجودِ تناسب میانِ قطرِ پیجِ پایه ی تراز و قطرِ کف احتمال دارد مرکزِ پروفیل مهندسی اجازه ی استفاده از هر پیچی را ندهد. مثلا دو مرکز پروفیل شیاردار صنعتی 30x60 دارای قطر 7 میلیمتری می باشند که می توان از قلاویز 8 استفاده کرد. در پایه های تنظیمی که دارای پیج 8 می باشند نمی توان کفی ای پیدا کرد که قطر آن 12 سانت باشد. از این رو باید به سراغِ پیچ های قطورتر رفت که آنگاه سوراخ های مرکز پروفیل به علت گوشتِ کم این اجازه را نمی دهند.

در این موارد می توان از نگهدارنده ی پایه ی تراز به عنوان یک آداپتور استفاده کرد. کفیِ پایه ی تراز قطعه ای ساده ولی بسیار پرکاربرد است. یک ورق ضخیم آهنی و یا یک تکه شمش آلومینیومی و یا آهنی که با اندازه ی مقطع پروفیل مستطیلی برش خورده و دو سوراخ با قطری برابر با دو سوراخِ مرکزی پروفیل داشته و سوراخِ سوم با قطری بزرگ تر برای اتصال پیچ های بزرگ تر می باشد.

استفاده از این ابزار بسیار ساده ولی پر کاربرد بسیار پیشنهاد می شود. در سازه هایی که با پروفیل شیاردار صنعتی ساخته می شود و پایه دارای سوراخ مرکزی نیست می توان با این حرکت ساده استحکام سازه و تقارن را در ستون پروفیل مهندسی ایجاد کرد.