در ساخت فریم های صنعتی با پروفیل شیاردار از نبشی دیواره دار برای اتصال دو پروفیل آلومینیومی استفاده می شود. اما گاهی استفاده از نبشی به منظور اتصال پروفیل صنعتی به زمین، یا یک عنصری غیر از پروفیل صنعتی است که در این موارد نیاز به سوراخ کاری می باشد که البته بسیار پیش آمده که این سوراخ به دلایل متعدد دقیق نیست. یا گاهی قرار است نبشی روی یک صفحه ی پانچ شده قرار گیرد که مکان سوراخ ها از پیش تعیین شده است. بنابراین لازم است که نبشی امکان رگلاژ در دو محور x و y را داشته باشد. در مواردی که از نبشی برای اتصال دو پروفیل مهندسی استفاده می شود لازم است که از واشر نیز استفاده شود، زیرا سوراخ تی بسیار بزرگ است و گل پیچ از آن در می آید که مورد رضایت مشتریان نیست. از این رو در وایمند شاپ نبشی دیواره دار 45x45 را با سوراخ T عرضه کرده ایم. اما به درخواست مشتریان عزیز این نبشی با سوراخ لوبیایی شکل نیز موجود شده است که تنها امکان رگلاژ در محور y را داراست. سوراخ لوبیایی شکل برای اتصال دو پروفیل شیاردار صنعتی مناسب تر می باشد.

برای خرید نبشی دیواره دار با سوراخ لوبیایی می توانید از اینجا اقدام کنید.