تعمیر برد مین تلویزیون

یکی از مهمترین قسمت های ساختاری و کنترلی دستگاه برد مین تلویزیون است. آیسیMCU در داخل این برد قرار دارد که کار اصلی پردازش و کنترل دستگاه را انجام می دهد. در تعمیرات تلویزیون برای یک متخصص ضرورت دارد که بداند این آیسی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با آیسی های دیگر دارد. آیسی رنگ یا GPU با آیسی MCU ارتباط مستقیم دارد.

تعمیرات آیسی رام

یکی از مهمترین قطعات داخلی روی این برد قرار دارد، زیرا فضایی را در اختیار دارد که برای پردازش کنترلرهای منطقی در این آیسی استفاده می شود که نبود اینچنین فضایی یا حتی کوچک بودن این فضا باعث ایجاد اختلال در شبکه تصویری می شود. در تعمیرات تخصصی تلویزیون توجه به این فضا برای درست پیش رفتن مسیر تعمیرات بسیار اهمیت دارد؛ هر چه مقدار یا حجم این فضا در آیسی بیشتر باشد پردازش عملیات راحت تر و بهتر انجام می شود.

تعمیر آیسی FLASH

اطلاعات دستگاه و عملیات کنترلی در داخل این آیسی قرار دارد. اگر در حین انجام تعمیر تلویزیون بخواهیم اطلاعات دستگاه را کنترل یا ویرایش کنیم باید اینکار را به کمک این آیسی و با نرم افزارهای مخصوص انجام دهیم.

تعمیر آیسی HDMI


کاربرد آیسیHDMI برای برقراری ارتباط بین تلویزیون و دستگاه های جانبی است. در تعمیرات تلویزیون این بخش به لحاظ اینکه بسیاری از سیگنال ها را دریافت می کند، نقش مهمی ایفا می کند.

تعمیر آیسی صدا

این آیس به صورت مستقیم با المان های جانبی به آیسی MCU متصل است. در تعمیرات تلویزیون باید بدانیم که این آیسی مبدل آنالوگ به دیجیتال است و در صورت خرابی این آیسی، هیچ گونه صدایی در خروجی نخواهیم داشت.

منبع : مرکز سخت افزار ایران