تشنج اختلالی می باشد که دارای نشانه های موقت عصبی است که ناشی از فعالیت های الکتریکی غیر طبیعی حمله و بسیار هماهنگ خوردن های قشر مغز می باشد. نشانه های تشنج هم می تواند حرکتی باشد و هم حسی باشد مثل بالا رفتن سیاهی چشم، خارج شدن کف از دهان ، گاز گرفتن زبان ، بی اختیاری ادرار ، انقباضات شدید دست و پاها و علائم دیگر. انواع تشنج به شرح زیر می باشد :
1- تشنج میوکلونیک
2- تشنج آبسانس
3- تشنج های پارسی مرکب
4- تشنج های کانونی ساده