هدف از بازرسی آسانسور بررسی مطابقت استاندارد های آسانسور با تمام الزامات ایمنی و فنی و ASME برای صدور گواهی سلامت آسانسور می باشد. موارد بازرسی آسانسور شامل چک لیست هایی مانند زیر اما نه محدود به آن می باشد:

بازرسی ضربه گیر
بازرسی وزنه تعادل ضربه گیر
بازرسی ایمنی آسانسور
بازرسی گاورنر
بازرسی دستگاه اسلک، طناب
بازرسی محدودیت های طبیعی
بازرسی محدودیت های نهایی
بازرسی عملیات اضطراری آتش نشانان
بازرسی برق اضطراری و بسیاری از موارد دیگر می باشد


آسانسور های باربری و مسافربری با نیروی برق و یا پمپ هیدرولیکی کار می می کنند. به علت اینکه آسانسور مردم را جابحا می کنند باید به دقت نگه داری شود و کارکرد صحیح آن بررسی شود. بازرسی فنی و ایمنی آسانسور هیدرولیکی یا برقی باید هر 6 ماهه یکبار توسط فرد واجد شرایط بررسی شود.

چک لیست تعمیر و نگهداری آسانسور باید جامع باشد و کابین آسانسور، ماشین آلات عملیاتی و سیستم کابل کشی را پوشش دهد.

موارد بازرسی آسانسور باید به صورت دوره ای توسط بازرس آسانسور بررسی شوند. و شما به عنوان یک مدیر ساختمان، نمی توانید یا نظارت بر موارد فوق ایمنی آسانسور را برای کاربران کنترل کنید اما با انجام موارد زیر می توانید به بازرسی های موفقیت آمیز کمک کنید:

اطمینان حاصل کنید که تمام کپسول های آتش نشانی در مکان های مناسب نگهداری می شوند و برچسب ها به روز می شوند.
درب کابین آسانسور به درستی کار می کند و درب قفل می شود.
کابین آسانسور از اشیایی که به آسانسور مرتبط نیست، خالی باشد . از آسانسور برای باربری استفاده نشود. در تمام مراحل فرود حفظ روشنایی خوب رعایت شود.
سرویس تلفن برای آسانسور با یک خط اختصاصی انجام شود تا همیشه درست کار کند.
اگر متوجه عملکرد غیرمتعارف آسانسور شدید، از جمله سر و صدا، ضربه، بستن درب به صورت متفاوت، چراغ غیر قابل استفاده، دکمه های شکسته مکانیک خود را مطلع کنید.

بازرسی کابین داخلی آسانسور

یکی از اولین موارد برای بازرسی در یک چک لیست تعمیر و نگهداری آسانسور درب است. درها باید به آرامی و با نیروی مناسب باز و بسته شوند. علاوه بر این، دکمه توقف آسانسور باید کاملا کاربردی باشد. آسانسور باید در هر طبقه دقیق متوقف شود. چراغ داخلی باید بررسی شود و در صورت لزوم جایگزین شود. علاوه بر این، دکمه "خروج اضطراری" باید بررسی و عملیاتی شود. اگر آسانسور به یک خط تلفن اضطراری مجهز است باید بررسی شود که آیا به سرعت به اداره آتش نشانی محلی و اپراتور متصل می شود یا خیر.


بازرسی اتاقک آسانسور

قسمت دوم چک لیست تعمیر و نگهداری و بازرسی استاندارد آسانسور باید در اتاقک آسانسور تمرکز کند. وجود دسترسی مناسب به اتاق مهم است و هیچ تجهیزاتی نباید در سطح مناسب و کافی در اطراف تداخل ایجاد کند. روشنایی باید بررسی شود و در صورت لزوم هر چراغ معیوب جایگزین شود. علاوه بر این، اتاقک آسانسور باید به تهویه مناسب برای خروج گرما را داشته و مجهز به آتش خاموش باشد. سوئیچ توقف و کنترل پنل باید آزمایش شود. موتور الکتریکی یا پمپ هیدرولیک نیز باید آزمایش شود.


بازرسی سقف کابین آسانسور

تجهیزات مکانیکی در بالای سقف کابین باید بازرسی شود، از جمله سیم کشی و لوله ها. خروج اضطراری بالا در داخل کابین باید برای ورود و خروج مناسب بررسی شود و چراغ ها نیز باید بررسی شوند تا عملکرد مناسب آنها تضمین شود. علاوه بر این، دستگاه های توقف در بالای کابین نیاز به آزمایش دارند.
مسیر بالابر و چاهک آسانسور

در این بخش از بازرسی آسانسور مسیر بالابر و دستگاه های پارک آسانسور باید آزمایش شوند. درب های اضطراری نیز باید مورد آزمایش قرار گیرد. گودال باید برای دسترسی مناسب، روشنایی و پاکسازی و بررسی شود. کابل ها، دستگاه های توقف ترمینال و سایر ماشین آلات باید آزمایش شوند. قاب کابین و پلت فرم نیز بررسی می شود.