یکی از شاخه های رشته علوم انسانی ، مشاوره روانشناسی است که راه های درست تفکر ، رفتار و مشاوره روانکاوی بیماران را به خوبی آموزش می دهد. قابل ذکر است که با شیوه های غیر دارویی و رفتار درمانی به بیماران کمک می نماید. این مشاوره ها شامل موارد زیر می باشد :
1- روانکاوی و روان درمانی
2- مشاوره کودک و نوجوان
3- مشاوره طلاق و خیانت همسر
4- مشاوره خانوادگی و زناشویی
5- مشاوره جنسی
6- مشاوره قبل و بعد از ازدواج