کودکانی که به اوتیسم مبتلا می باشند در تکلم مشکل دارند و همین طور در تعاملات اجتماعی و ارتباطی دارای مشکل می باشند و به اطراف خود واکنش های غیر عادی نشان می دهند. مثلا نسبت به تغییر شرایط مقاومت می کنند و همچنین در حرف زدن نیز کلمات شخص مقابل را تکرار می کنند. قابل توجه است علت اوتیسم در بیشتر موارد ژنتیکی و ارثی است. روش درمان بیماری اوتیسم به دو صورت می باشد : دارویی و غیر دارویی . انواع اختلالات طیف اوتیسم به شرح زیر می باشد :
1- اوتیسم کودکی
2- اختلال فروپاشندگی کودکی
3- سندرم آسپرگر
4- سندرم رت