من به صورت شخصی با سایت رایامارکتینگ کار می کنم که به صورت ویژه در حوزه تولید محتوا کار میکنه. درآمد خوبی داره و به نظرم از شغل های کارمندی بهتر هست