ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :)
  1
  1
 • :(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :D
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • >:D<
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :x
  8
  8
 • :">
  9
  9
 • 8->
  105
  105
 • :-P
  10
  10
 • :-*
  11
  11
 • :176:
  106
  106
 • :164:
  68
  68
 • =((
  12
  12
 • :165:
  69
  69
 • :-O
  13
  13
 • :167:
  71
  71
 • X-(
  14
  14
 • :166:
  70
  70
 • X_X
  109
  109
 • :->
  15
  15
 • :!!
  110
  110
 • ~x(
  102
  102
 • B-)
  16
  16
 • :159:
  63
  63
 • :-S
  17
  17
 • #:-S
  18
  18
 • >:)
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :174:
  78
  78
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • o:-)
  25
  25
 • :-B
  26
  26
 • =;
  27
  27
 • I-)
  28
  28
 • 8-|
  29
  29
 • L-)
  30
  30
 • :-&
  31
  31
 • :-$
  32
  32
 • [-(
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • 8-}
  35
  35
 • <:-P
  36
  36
 • (:|
  37
  37
 • =P~
  38
  38
 • :-?
  39
  39
 • #-o
  40
  40
 • =D>
  41
  41
 • :-SS
  42
  42
 • @-)
  43
  43
 • :^O
  44
  44
 • :-w
  45
  45
 • :-<
  46
  46
 • >:P
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :145:
  49
  49
 • :146:
  50
  50
 • :147:
  51
  51
 • :148:
  52
  52
 • :149:
  53
  53
 • :150:
  54
  54
 • :151:
  55
  55
 • :152:
  56
  56
 • :153:
  57
  57
 • :154:
  58
  58
 • :155:
  59
  59
 • :-h
  103
  103
 • :-c
  101
  101
 • :)]
  100
  100
 • :-t
  104
  104
 • :158:
  62
  62
 • :161:
  65
  65
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :173:
  77
  77
 • :184:
  122
  122
 • :162:
  66
  66
 • :194:
  132
  132
 • :183:
  121
  121
 • :172:
  76
  76
 • :193:
  131
  131
 • :182:
  120
  120
 • :171:
  75
  75
 • :204:
  141
  141
 • :160:
  64
  64
 • :192:
  130
  130
 • :181:
  117
  117
 • :170:
  74
  74
 • :203:
  140
  140
 • :191:
  129
  129
 • :180:
  116
  116
 • :169:
  73
  73
 • :202:
  139
  139
 • :190:
  128
  128
 • :179:
  115
  115
 • :168:
  72
  72
 • :201:
  138
  138
 • :157:
  61
  61
 • :189:
  127
  127
 • :178:
  108
  108
 • :200:
  137
  137
 • :156:
  60
  60
 • :188:
  126
  126
 • :177:
  107
  107
 • :199:
  136
  136
 • :187:
  125
  125
 • :198:
  135
  135
 • :186:
  124
  124
 • :175:
  79
  79
 • :197:
  134
  134
 • :185:
  123
  123
 • :163:
  67
  67
 • :196:
  133
  133
 • sheklak
 • :51:
  51
  51
 • :84:
  84
  84
 • :115:
  115
  115
 • :19:
  19
  19
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :104:
  104
  104
 • :136:
  136
  136
 • :8:
  8
  8
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :94:
  94
  94
 • :125:
  125
  125
 • :50:
  50
  50
 • :83:
  83
  83
 • :114:
  114
  114
 • :18:
  18
  18
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :103:
  103
  103
 • :135:
  135
  135
 • :7:
  7
  7
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :93:
  93
  93
 • :124:
  124
  124
 • :49:
  49
  49
 • :82:
  82
  82
 • :113:
  113
  113
 • :17:
  17
  17
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :102:
  102
  102
 • :134:
  134
  134
 • :6:
  6
  6
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :92:
  92
  92
 • :123:
  123
  123
 • :48:
  48
  48
 • :81:
  81
  81
 • :112:
  112
  112
 • :16:
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :101:
  101
  101
 • :133:
  133
  133
 • :5:
  5
  5
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :91:
  91
  91
 • :122:
  122
  122
 • :47:
  47
  47
 • :80:
  80
  80
 • :111:
  111
  111
 • :15:
  15
  15
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :100:
  100
  100
 • :132:
  132
  132
 • :4:
  4
  4
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :90:
  90
  90
 • :121:
  121
  121
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :110:
  110
  110
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :79:
  79
  79
 • :131:
  131
  131
 • :2:
  2
  2
 • :56:
  56
  56
 • :89:
  89
  89
 • :120:
  120
  120
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :109:
  109
  109
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :99:
  99
  99
 • :130:
  130
  130
 • :1:
  1
  1
 • :55:
  55
  55
 • :88:
  88
  88
 • :119:
  119
  119
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :108:
  108
  108
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :98:
  98
  98
 • :129:
  129
  129
 • :54:
  54
  54
 • :87:
  87
  87
 • :118:
  118
  118
 • :22:
  22
  22
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :107:
  107
  107
 • :139:
  139
  139
 • :11:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :97:
  97
  97
 • :128:
  128
  128
 • :53:
  53
  53
 • :86:
  86
  86
 • :117:
  117
  117
 • :21:
  21
  21
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :106:
  106
  106
 • :138:
  138
  138
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :96:
  96
  96
 • :127:
  127
  127
 • :52:
  52
  52
 • :85:
  85
  85
 • :116:
  116
  116
 • :20:
  20
  20
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :105:
  105
  105
 • :137:
  137
  137
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :95:
  95
  95
 • :126:
  126
  126
 • yellow
 • :pervyfaceplz:
  Pervyfaceplz
  Pervyfaceplz
 • :dawhatplz:
  Dawhatplz
  Dawhatplz
 • :imtwitchingplz:
  Imtwitchingplz
  Imtwitchingplz
 • :tearplz:
  Tearplz
  Tearplz
 • :imetexcaliburplz:
  Imetexcaliburplz
  Imetexcaliburplz
 • :omgewplz:
  Omgewplz
  Omgewplz
 • :daawplz:
  Daawplz
  Daawplz
 • :imstonerplz:
  Imstonerplz
  Imstonerplz
 • :yushplz:
  Yushplz
  Yushplz
 • :tardplz:
  Tardplz
  Tardplz
 • :imblushingplz:
  Imblushingplz
  Imblushingplz
 • :ohseriousmplz:
  Ohseriousmplz
  Ohseriousmplz
 • :climaxplz:
  Climaxplz
  Climaxplz
 • :imspinningplz:
  Imspinningplz
  Imspinningplz
 • :wth-meow-plz:
  Wth Meow Plz
  Wth Meow Plz
 • :shyblushplz:
  Shyblushplz
  Shyblushplz
 • :idontthinksobetchpl
  Idontthinksobetchplz
  Idontthinksobetchplz
 • :ohdearplz:
  Ohdearplz
  Ohdearplz
 • :bawww-plz:
  Bawww Plz
  Bawww Plz
 • :imspeechlessheplz:
  Imspeechlessheplz
  Imspeechlessheplz
 • :whuuutplz:
  Whuuutplz
  Whuuutplz
 • :sheishappyplz:
  Sheishappyplz
  Sheishappyplz
 • :heythereprettyplz:
  Heythereprettyplz
  Heythereprettyplz
 • :nosebleedgrinplz:
  Nosebleedgrinplz
  Nosebleedgrinplz
 • :awesomenessplz:
  Awesomenessplz
  Awesomenessplz
 • :imsarcasticplz:
  Imsarcasticplz
  Imsarcasticplz
 • :whatdaplz:
  Whatdaplz
  Whatdaplz
 • :sadfaceplz:
  Sadfaceplz
  Sadfaceplz
 • :heerpplz:
  Heerpplz
  Heerpplz
 • :noesplz1:
  Noesplz1
  Noesplz1
 • :adamblackpp:
  Adamblackpp
  Adamblackpp
 • :imnottrustingyouplz
  Imnottrustingyouplz
  Imnottrustingyouplz
 • :warstarplz:
  Warstarplz
  Warstarplz
 • :sadadamplz:
  Sadadamplz
  Sadadamplz
 • :hawrhawrplz:
  Hawrhawrplz
  Hawrhawrplz
 • :meowfaceplz:
  Meowfaceplz
  Meowfaceplz
 • :0u0plz:
  0u0plz
  0u0plz
 • :imnerdyplz:
  Imnerdyplz
  Imnerdyplz
 • :verynotimpressedplz
  Verynotimpressedplz
  Verynotimpressedplz
 • :rlytearplz:
  Rlytearplz
  Rlytearplz
 • :frownyfaceplz:
  Frownyfaceplz
  Frownyfaceplz
 • :meowderpfaceplz:
  Meowderpfaceplz
  Meowderpfaceplz
 • :0n0plz:
  0n0plz
  0n0plz
 • :imhorrifiedplz:
  Imhorrifiedplz
  Imhorrifiedplz
 • :vampirefaceplz:
  Vampirefaceplz
  Vampirefaceplz
 • :retardthinkingplz:
  Retardthinkingplz
  Retardthinkingplz
 • :eyesbleedingplz:
  Eyesbleedingplz
  Eyesbleedingplz
 • :megustabishieplz:
  Megustabishieplz
  Megustabishieplz
 • :imgrinningplz:
  Imgrinningplz
  Imgrinningplz
 • :ultimateplz:
  Ultimateplz
  Ultimateplz
 • :raivisplz:
  Raivisplz
  Raivisplz
 • :emoishappyplz:
  Emoishappyplz
  Emoishappyplz
 • :isupercameplz:
  Isupercameplz
  Isupercameplz
 • :tonguewaggleplz:
  Tonguewaggleplz
  Tonguewaggleplz
 • :imgerberplz:
  Imgerberplz
  Imgerberplz
 • :polandplz:
  Polandplz
  Polandplz
 • :desucryplz:
  Desucryplz
  Desucryplz
 • :incomprehensionplz:
  Incomprehensionplz
  Incomprehensionplz
 • :thatshorrificplz:
  Thatshorrificplz
  Thatshorrificplz
 • :imfuriousplz:
  Imfuriousplz
  Imfuriousplz
 • blue
 • :b12:
  12
  12
 • :b1:
  1
  1
 • :b33:
  33
  33
 • :b22:
  22
  22
 • :b11:
  11
  11
 • :b32:
  32
  32
 • :b21:
  21
  21
 • :b10:
  10
  10
 • :b31:
  31
  31
 • :b20:
  20
  20
 • :b9:
  9
  9
 • :b30:
  30
  30
 • :b19:
  19
  19
 • :b8:
  8
  8
 • :b40:
  40
  40
 • :b29:
  29
  29
 • :b18:
  18
  18
 • :b7:
  7
  7
 • :b39:
  39
  39
 • :b28:
  28
  28
 • :b17:
  17
  17
 • :b6:
  6
  6
 • :b38:
  38
  38
 • :27b:
  27
  27
 • :b16:
  16
  16
 • :b5:
  5
  5
 • :b37:
  37
  37
 • :b26:
  26
  26
 • :b15:
  15
  15
 • :b4:
  4
  4
 • :b36:
  36
  36
 • :b25:
  25
  25
 • :b14:
  14
  14
 • :b3:
  3
  3
 • :b35:
  35
  35
 • :b24:
  24
  24
 • :b13:
  13
  13
 • :b2:
  2
  2
 • :b34:
  34
  34
 • :b23:
  23
  23